בית מזוזה מהודר

מטרת המצווה של תקיעת בית מזוזה הוא לשמש תזכורת תמידית לעם ישראל, ביציאתם ובכניסתם לבית, שעליהם להאמין בייחודו של האל אחד, להאמין בגמול על מצוות ועבירות ולזכור
את יציאתנו מארץ מצריים. על פי רוב בתי העולם היהודי, יריעת הקלף נתונה בתוך בית המזוזה, בית מזוזה נועד לכיסוי הקלף ולשמירה עליו.
בית מזוזה הוא תשמישי קדושה הנמצא על משקוף הכניסה לבית ובחדרי הבית. המזוזה נקראת תשמישי קדושה כיוון שהיא מכילה את הקלף הקדוששעליו נכתבות בכתב סת"ם שתי
התפילות הידועות הנקראות בדרך כלל עם התפילין שהן 'שמע ישראל' ו־'והיה אם שמוע'.

כלי כסף
מצוות הכתיבה מפורשת כמתייחסת 'לדברים האלה' ולפיכך שתי פרשיות אלו הן שנכתבות במזוזה.
חז"ל החשיבו מאוד את קיום מצוות מזוזה, ואמרו כי אדם הלבוש בתפילין, ציצית ושם מזוזה בפתחו של ביתו מוחזק שלא יחטא היות שפרשיות המזוזה הציצית והתפילין הינם תזכורת
תמידית לאדם לגבי ייחוד השם ויראת שמיים. בנוסף גם אמרו כי מי שאין לו מזוזה לפתחו, הרי הוא "מנודה לשמים"‏ במדרש נמשל בית שבפתחו מזוזה, לבית הנשמר על ידי הקב"ה בעצמו מבחוץ.